top of page
IMG_3829.JPG

About me

ENGLISH

A glimpse of Keld Bech’s artistic output

 

Keld once said that all his paintings flow from one original, intense vision, and all are rooted in the original concept, the foundation of which is the idea of opposites.

His work demonstrates his belief that all life, including the spiritual dimension, is based on opposites.

A prime opposit which is shown time and again in these paintings is possible/impossible.

He is his own man, he stands sure in his one vision and outside conventions of painting styles and themes.

 

Des Cotman

Craftsman of New Zealand

 

His paintings combine elements of surrealism, science fiction, paradox, and optical illusion to create boldly imaginative scens which play tricks on the eye and provoke the mind to venture beyond everyday notions of reality.

Every element in his compositions is carfully balanced and executed, heightening the illusion of an alternated reality.

Indeed, one of his stated aims is to produce paintings in which the viewer can find something new even after repeated observation. To this goal he brings a wealht of ideas and the technical mastery needed for their realisation.

 

Harry Cording

Writer of New Zealand

DANSK

Om billederne

 

Billederne handler om modsætningernes princip og forsøg på at indfange paradokset. Fortællinger om buet og lige, cirkler og firekanter, kultur og natur, lys og mørk, mugligt og umuligt. At søge grundformerne og bruge dem til at fortælle om den ro og balance disse modsætninger og paradokser tilsammen udgør.

 

Keld Bech

Her Og Nu

 

 

Den Keld Bech’ske Keld Bech

 

Umiddelbart set ligner han til forveksling en surrealist, der jonglere med kugler, jernstænger og mærkelige goplevæsner i et kosmisk kloderum, men den rubricering, holder ikke i det lange løb.

Faktisk lader han sig ikke rigtig placere på en hylde med fast etiket. Der kan være visse paralleller til det ene og det andet i hans ting, men inderst inde er de blot og bar – ”Keld Bech’ske”.

Han er en maler i bestandig dialog med billedet og de billedmæssige problemer. For så vidt mere en maleriets laboratoriearbejder end noget andet, for hos ham er billedet blot den synlige slutsum på en proces, der tager sigte på at forene modsatte størrelser inden for rammens kant: Kolt med varmt, krumt med ret, blidt med hårdt, relativt med absolut etc. Rækken kan blive uendelig lang.

Han er en paradoksernes maler. På en gang kontant og uhåndgribelig. Lige dele teoretiker og drømmer, mystiker og dagklart, bevidst forstandsmenneske.

Hans tale er ikke ja, ja, men et underfundigt måske.

 

Renal Bache

Uddrag af anmeldelse i Aalborg Stiftstiden

Gallery of mystical paintings

all=energy=good.jpg.jpg
1972.bmp.jpg
bottom of page